Opera literara

Opera

32 de titluri din 1923 până în 1938. O medie de 2 cărţi publicate pe an. Sute de mii de exemplare distribuite publicului larg. Ce scriitor contemporan şi-ar permite aşa ceva? Se poate da vina pe criza în care a intrat lectura, cartea, azi. Atunci criza consta în cititori care ştiau citi.

2. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie

Această carte cuprinde predicile publicate în foaia "Lumina Satelor" în perioada 1923-1925. Începând cu 1924, părintele Trifa a adunat în 3 cărţi consecutive aceste predici publicându-le în 2 ediţii într-un tiraj total de 30.000 exemplare. Demn de luat în seamă este faptul că cele trei cărţi publicate sub acest titlu erau destinate maselor de cititori având preţuri accesibile pentru popor.

4. Din pildele Mântuitorului

Cuprinde meditaţii la 9 pilde ale Mântuitorului şi a fost tipărită în mai multe ediţii. Fiecare pildă este însoţită de imagini religioase, făcând tâlcuirile atractive şi uşor de înţeles. După prima ediţie din 1925 ce cuprindea 8 tâlcuiri însoţite de 21 imagini, au urmat încă trei ediţii (1927, 1933, 1937), într-un tiraj important, cu ultima ediţie atingându-se 25.000 exemplare.

5. 30 de povestiri religioase (puse în slujba Domnului)

Cuprinde, cum o spune şi titlul, 30 de povestiri şi prelucrări pe înţelesul poporului, culese de părintele Trifa din diverse publicaţii ale vremii. S-a tipărit în 5 ediţii, în anii 1925, 1927, 1929, 1933, 1936 având şi 30 de imagini religioase. Părintele Trifa o consideră ca un instrument indispensabil pentru cei ce propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.

6. Adânciri în Evanghelia Mântuitorului

Apărută într-o singură ediţie - 1926, în 5.000 de exemplare. Cuprinde 11 predici la tot atâtea texte evanghelice, însoţite de 13 imagini religioase în scopuri instuctive. Argumentul pentru apariţia acestei cărţi este expus de părintele Trifa în cuvântul înainte: "Tina plugăriei luminate este arătura adâncă.

9. Oglinda inimii omului

Este o prelucrare a unei lucrări vechi scrisă în Franţa de un anume I. Grosner în spiritul bisericii romano-catolice, îninte de anul 1820. Este esenţial faptul că, peste jumătate din carte este contribuţia părintelui Trifa. S-a tipărit în 3 ediţii (1927, 1931, 1936) cu un tiraj total de 35.000 exemplare.

10. La picioarele Stăpânului meu

Este o prelucrare a părintelui Trifa după o "traducere din limba franceză", făcută de dr. Grigorie Cristescu în care se prezintă aspecte din viaţa misionarului Sundar Sing, un tibetan păgân convertit la creştinism în 1904, a cărui călătorie misionară în Europa (1922) a produs mare vâlvă.

13. Sodoma şi Gomora

Readuce în actualitate nefericita istorie a celor două cetăţi din vechime pentru a trage un semnal de alarmă asupra degradării moravurilor în lumea de azi. "Cartea aceasta, ca şi cea cu Corabia lui Noe, iese în lume ca un strigăt de deşteptare a păcătoşilor.

15. Fiul cel pierdut

Cuprinde un grup de tâlcuiri pe marginea parabolei Fiului Risipitor. Cele 22 de imagini religioase susţin eficient mesajul deosebit al cărţii. "Milioane şi milioane de suflete a scos această pildă din căile pierzării.

16. Zaheu

Este prima carte tipărită în colecţia "Biblioteca cea mică a Oastei". Tipărirea unor cărticele de misiune religioasă, în tiraj mare şi preţuri foarte mici, a constituit un obiectiv permanent al preotului losif Trifa. Achiziţionarea din Germania a tipografiei "Mireasa Vântului" a permis prolificului redactor de la "Lumina Satelor" să-şi împlinească şi acest deziderat.

17. Să creştem în Domnul

Este a două broşură de propovăduire a învăţăturii creştine din seria "Biblioteca cea mică a Oastei Domnului". Ea cuprinde o vorbire mai lungă pe care părintele Trifa a rostit-o la adunarea Oastei din Sibiu. Cuprinde explicarea pe larg a cuvântului ap. Pavel de la Efeseni 4:13-16.

S-a tipărit începând cu 1932, în 4 ediţii, într-un tiraj de 20.000 exemplare.

18. Dumnezeu Duhul Sfânt

Începand din anul 1929 părintele Trifa a publicat mai multe predici având ca subiect lucrarea celei de-a treia Persoane a Sf. Treimi - Duhul Sfânt. Autorul preconiza apariţia a 7 cărţi pe această temă, din care însă nu s-au tipărit decât primele trei. 

"Această carte cuprinde învăţături generale despre lucrarea Duhului Sfânt:  Învăţătorul, Mângâietorul, Vestitorul Golgotei etc.” 

19. Vântul cel Ceresc

Este a doua carte ce cuprinde învăţături despre Duhul Sfânt. Elementul intuitiv folosit cu precădere în această carte este simbolul vântului. Folosind asemănări deosebit de plastice, părintele Trifa însistă pe rolul "Vântului ceresc" în lucrarea de renaştere spirituală a omului. 

Pagini