Citate

1. Iisus Mântuitorul este un Erou ceresc care s-a jertfit pentru noi şi pentru mântuirea noastră. Neamul omenesc pierduse patria cerească, El ne-a câştigat-o. Pierduse libertatea şi El ne-a dat-o. (Lumina Satelor, nr.15, p.5, 1928) 

2. Iisus Mântuitorul este un uriaş magnet care atrage cu putere pe toţi cei ce se apropie de El. (Lumina Satelor, nr.8, p.4, 1929) 

3. Rugăciunea este legătura noastră cu cerul, cu Dumnezeu, este un telefon sufletesc. (Ce este Oastea Domnului, ed. a 5-a, p.87) 

4. Rugăciunea cu cuvintele proprii este un semn al lucrării Duhului Sfânt. (Calendarul Oastea Domnului, p.179) 

5. Un creştin fără Duhul Sfânt este ca o fântână fără apă. Orice creştin adevărat trebuie să fie un şcolar al Duhului Sfânt. 

6. Eu n-am de la Domnul altă poruncă mai mare decât cuvintele Lui: „Cercetaţi Scripturile.” (Lumina Satelor, nr.39, p.4, 1925)  

7. Un popor trebuie judecat după atitudinea ce o are faţă de Biblie. 

8. Biblia este o hrană zilnică a sufletului. Eu citesc în fiecare zi în Biblie, pentru că ea este o lipsă a vieţii mele întocmai ca apa care o beau, aerul care-l respir şi pâinea ce o mănânc. (Intraţi în Oastea Domnului, ed. a 4-a, p.50) 

9. Biblia este o scrisoare trimisă din cer pentru tine. Desfaci tu această scrisoare ca s-o citeşti? (Lumina Satelor, nr.8, p.4, 1923) 

10. Un credincios adevărat nu poate fi decât un credincios biblic.  (Ce este Oastea Domnului, ed. a 5-a, p.178) 

11. Naşterea din nou este un dar ceresc, este o putere de sus, care se pogoară în sufletul omului şi face o schimbare din temelii în viaţa lui. (art. republicat în Iisus Biruitorul, nr.1, p.4, 2001) 

12. Multe biruinţe a făcut Oastea Domnului. Cea mai mare, eu socot că e lupta ce a dat-o cu litera. Din creştini de literă, am făcut creştini de duh.” (Iisus Biruitorul, nr.26, p.5, 1935) 

13. Carul mântuirii sufleteşti are multe roţi care îl urnesc la drum, dar cea dintâi roată care trebuie să se mişte este cunoaşterea şi recunoaşterea păcatului…” (Iisus Biruitorul, nr.39, p.5, 1935) 

14. Oastea Domnului este aflarea şi vestirea lui Iisus cel Răstignit. (Ce este Oastea Domnului, ed. a 5-a, p.188) 

15. Oastea Domnului luptă cu îndârjire pentru drepturile lui Dumnezeu în lume. (Ce este Oastea Domnului, ed. a 4-a, p.26, Sibiu, 1996) 

16. Oastea Domnului este o revoluţie împotriva păcatului şi a diavolului, ca să scăpăm de sub stăpânirea lui. (Lumina Satelor, nr.42, p.3, 1928)